Aktualności

Informacja o egzaminach kwalifikacyjnych w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP

17 lut 2023

W 2023 roku egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców odbędą się w następujących terminach:

I. w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP:


12 maja 2023 roku w Lipsku (woj. mazowieckie),
26 maja 2023 r. w Niestumiu (woj. mazowieckie),
22 września 2023 r. w Śremie (woj. wielkopolskie).

II. w zakresie klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP:


26 kwietnia 2023 roku w Andrespolu (woj. łódzkie),
15 września 2023 roku w Linnem (woj. wielkopolskie).

Zgłoszenia na egzamin – nie później niż 3 tygodnie przed terminem egzaminu – należy kierować do wojewódzkich inspektoratów JHARS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów na rzeczoznawców.

Formularze zgłoszenia dostępne są na stronie Inspekcji:
- klasyfikacja tusz wieprzowych: https://www.gov.pl/attachment/e0358850-ba36-40e9-94f0-3c9b56f4eff3
- klasyfikacja tusz wołowych: https://www.gov.pl/attachment/40915a91-e9af-4ed0-ad18-f3c0ea042a53

Szczegółowe informacje o organizacji egzaminów zostaną przekazane kandydatom pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu na egzamin.

Przed rozpoczęciem egzaminu Komisja Kwalifikacyjna ma obowiązek potwierdzić tożsamość kandydatów oraz fakt dokonania opłaty za egzamin. Wymagane jest zatem posiadanie i okazanie Komisji dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz potwierdzenia zapłaty.
Opłata za egzamin kwalifikacyjny w 2023 r. wynosi 317,31 zł (zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1688 ze zm.).
Opłatę należy wnieść na konto Głównego Inspektoratu JHARS w NBP o. Warszawa
Nr 85 1010 1010 0063 6322 3100 0000
W opisie transakcji należy wpisać „egzamin na rzeczoznawcę ds. klas tusz wołowych” lub „egzamin na rzeczoznawcę ds. klas tusz wieprzowych” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.

Konkurs ekologiczny

25 mar 2022

KONKURS EKOLOGICZNY

 

 

Komisja Europejska organizuje mający odbywać się co roku Konkurs Ekologiczny wraz
z nagrodami, aby wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat.

 

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7 ekologicznych kategoriach. Zgłoszenia należy nadsyłać
od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. Zgłoszenie może być sporządzone w języku polskim.  Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane w 2022 r. w Dniu Rolnictwa Ekologicznego UE – 23 września.

Szczegółowe informacje na ten temat konkursu można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia--dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue

Do 24 marca 2022 r. można informacyjnie zapoznać się z treścią poszczególnych zgłoszeń
w 7 kategoriach, a także ze szczególnymi kryteriami kwalifikowalności w każdej kategorii oraz

kryteriami przyznania nagrody, pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organicaction-

plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony

 

Nabór na Inspektora. Ogłoszenie nr 92401 z 07.02.2022 r.

07 lut 2022

Nabór na Inspektora Wydziału Kontroli

Nabór na Inspektora. Ogłoszenie nr 92398 z 07.02.2022 r.

07 lut 2022

Nabór na Inspektora Wydziału Kontroli